Vairuotojo pažymėjimas

Sukurta 2019.03.04
  • Vairuotojo pažymėjimą išduoda ir keičia, tik ta valstybė, kurioje yra deklaruota asmens gyvenamoji vieta.
  • Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje netarpininkauja išduodant arba keičiant vairuotojo pažymėjimą.
  • Nuolat Švedijoje gyvenantys lietuviai pasikeisti Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą arba gauti naują gali Švedijos transporto agentūroje „Transportstylersen”. Daugiau informacijos švedų kalba rasite čia. Nuolat Lietuvoje gyvenantys asmenys vairuotojo pažymėjimą gauti arba pasikeisti gali tik valstybės įmonėje „Regitra”.

Praradus vairuotojo pažymėjimą

Jeigu praradote Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą viešėdami Švedijoje ir automobiliu turėsite grįžti į Lietuvą, nedelsdami kreipkitės į artimiausią Švedijos policijos skyrių, kuriame jums būtų išduota pažyma, patvirtinanti vairuotojo pažymėjimo praradimo faktą. Jeigu neturite galimybės gauti šios pažymos iš policijos, ambasadoje privalėsite parašyti laisvos formos rašytinį paaiškinimą apie dokumento praradimo aplinkybes.

Vietoj prarasto pažymėjimo Lietuvos ambasadoje Švedijoje jums bus išduota konsulinė pažyma, su kuria automobiliu galėsite grįžti į Lietuvą. Lietuvoje dėl naujo pažymėjimo išdavimo turėsite kreiptis į įmonę „Regitra”.

Norėdami gauti konsulinę pažymą vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje konsuliniam skyriui turite pateikti šiuos dokumentus:

  • Pažymą apie dokumentų praradimo faktą iš Švedijos policijos (arba paaiškinimą);
  • Prašymą išduoti konsulinę pažymą (pildoma ambasadoje);
  • Prašymą paskelbti pamestą dokumentą negaliojančiu;
  • Galiojantį Lietuvos Respublikos asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Prarasto Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimo kopiją (esant galimybei);
  • Konsulinį mokestį už konsulinę pažymą .

Konsulinė pažyma nėra išduodama, jeigu Lietuvoje jums buvo atimta teisė vairuoti ir ji nėra sugrąžinta Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka. Kreipdamiesi dėl konsulinės pažymos išdavimo turite registruotis ambasados puslapyje konsulinėms paslaugoms gauti arba, neatidėliotino išvykimo atveju, savo vizito laiką suderinti su ambasada el. paštu [email protected] arba telefonu +46 8 667 54 55.

Praradus transporto priemonės registracijos liudijimą

Konsulinę pažymą galima gauti ir praradus transporto priemonės registracijos liudijimą. Šiuo atveju reikės pateikti tuos pačius dokumentus, kaip ir vairuotojo pažymėjimo praradimo atveju. Jeigu šios pažymos prašo ne transporto priemonės savininkas – turi būti pateiktas ir notariškai patvirtintas transporto priemonės savininko įgaliojimas arba laisvos formos rašytinis paaiškinimas apie turimą teisę valdyti transporto priemonę.

Jeigu praradote Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą viešiedami Švedijoje, tačiau atgal į Lietuvą vyksite ne automobiliu, apie prarastą pažymėjimą galite pranešti ambasadoje, įmonės „Regitra” „Vairuotojų portale” arba vairuotojo pažymėjimo išdavimo paslaugas teikiančiame „Regitra” padalinyje. Apie praradimą pranešus įmonei „Regitra”, papildomai į policiją kreiptis nereikės. Vairuotojo pažymėjimas, vietoj kurio išduodamas naujasis, nustoja galioti, todėl juo naudotis nebegalėsite net ir jį suradę. Šis pažymėjimas privalo būti grąžintas artimiausiam „Regitros” padaliniui.

Primename, kad vairuotojo pažymėjimą pakeisti arba išduoti naują gali tik ta valstybė, kurioje asmuo nuolat gyvena.

Švedijoje gyvenamąją vietą deklaravę lietuviai, besibaigiantį galioti arba prarastą Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą gali pasikeisti Švedijos transporto agentūroje „Transportstylersen”.

Lietuvoje išduotas pažymėjimas bus pakeistas į Švedijos vairuotojo pažymėjimą.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha