Vaiko laikinas išvykimas į užsienį

Sukurta 2014.06.11 / Atnaujinta 2022.12.12 17:27

Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarką, kai vaikas vyksta į užsienį vienas ar su jį lydinčiu asmeniu (kelionių organizatoriumi) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (paskutinis pakeitimas Žin., 2008, Nr.85-3375).

Vaikui vykstant vienam ar su jį lydinčiu asmeniu į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui laikinai išvykstant į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, kai Šengeno erdvės išorinė siena yra kertama kitoje valstybėje, šis sutikimas pateikiamas pareikalavus tos valstybės sienos apsaugos pareigūnui.

Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha