Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2022.08.01 17:34

Taikoma nuo 2022 m. birželio 1 d.

Konsulinio mokesčio tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 2007, Nr. 137-5580; 2009, Nr. 158-7175)

Mokėjimai už konsulines paslaugas Lietuvos Respublikos ambasadoje Švedijos Karalystėje atliekami bankine kortele arba pavedimu į Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje banko sąskaitą.

Atvykus į Lietuvos ambasadą yra privaloma pateikti mokėjimą įrodantį banko išrašą.

Bankas Handelsbanken
Sąskaitos turėtojas Lietuvos Respublikos ambasada /Litauens Ambassad
BankGiro/PlusGiro 5855-1110
Sąskaitos Nr. 150 361 122
Clearing Nr. 6114
BIC/BAN HANDSESS / SE75 6000 0000 0001 5036 1122

 Atvykus į Lietuvos ambasadą yra privaloma pateikti mokėjimą įrodantį banko išrašą.

 
1.Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas          1040 SEK / 100 EUR
2. Laikinojo paso išdavimas           520 SEK/ 50 EUR
3. Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas           260 SEK/ 25 EUR
4. Santuokos įregistravimas          1040 SEK / 100 EUR
5. Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:         
5.1. santuokos įrašą liudijančio išrašo           50 SEK/ 5 EUR

5.2. gimimo įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą
          50 SEK / 5 EUR

5.3. mirties įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį
           50 SEK/  5 EUR
6. Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas           50 SEK / 5 EUR
7. Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valsyubėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas          310 SEK / 30 EUR
8. Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų:          210 SEK / 20 EUR
9. Konsulinių pažymų išdavimas           310 SEK / 30 EUR
10. Notarinių veiksmų atlikimas:
10.1. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas           520 SEK / 50 EUR
10.2. sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir surašymas           1040 SEK/ 100 EUR
10.3. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas           100 SEK už puslapį / 10EUR
10.4. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas          100 SEK / 10 EUR
10.6. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas           310 SEK / 30 EUR
10.7 asmeninio testamento priėmimas saugoti           520 SEK / 50 EUR
10.8. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas            310 SEK / 30 EUR
10.10. dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas            100 SEK / 10 EUR
11. Dokumentų legalizavimas ir patvirtinimas pažyma (Apostille)            210 SEK už vieną dokumentą / 20 EUR
12. Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais            210 SEK / 20 EUR
13.Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą           310 SEK (per mėnesį) / 30 EUR
14. Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas           520 SEK / 50 EUR
15. Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas:

       

15.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas          1040 SEK / 100 EUR
15.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas          620 SEK / 60 EUR
17. Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį Dvigubas konsulinio   mokesčio dydis už atliekamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)    
18. Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu 50% didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

 

PASTABA:     

Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas konsulinis mokestis neimamas.

Konsulinio mokesčio už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų.

Konsulinio mokesčio lengvatos taikomos tik už paso išdavimą/keitimą bendra tvarka

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha