Vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės klausimai

Sukurta 2021.01.07 / Atnaujinta 2023.02.09 12:25

Vaikas, kurio abu tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimdamas įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų.

Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas arba jei asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas.

Jeigu vaikai gimę iki 2008-07-22 yra įgiję kitos valstybės pilietybę (iki 18 metų amžiaus), pateikiamas: 

 • Prašymas laikyti vaiką Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • Dokumentas, patvirtinantis, kad vaiko tėvai ar vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • Dokumentas, liudijantį, kad vaikas gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę.

Jeigu vaikai gimę nuo 2008-07-22 iki 2011-04-01 yra įgiję kitos valstybės pilietybę, pateikiamas:

 • Dokumentas, patvirtinantis, kad vaiko tėvai ar vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • Dokumentas, liudijantis, kad vaikas gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę.

Jeigu vaikas gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas, pateikiami:

 • Dokumentas, patvirtinantis, kad vaiko tėvai ar vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • Pranešimas apie kitos valstybės pilietybės įgijimą.

Vaikų gimusių nuo 2011-04-01 Lietuvos Respublikos pilietybė įrašoma registruojant vaiko gimimą, jeigu vaiko tėvai ar vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiai.

Jeigu toks vaikas yra įgijęs kitos valstybės pilietybę, pateikiamas dokumentas, liudijantis, kad vaikas gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę (tėvų asmens tapatybės dokumentai, galioję vaiko gimimo momentu, užsienio valstybių kompetentingų institucijų pažymos apie pilietybę).

SVARBU:  

 • Jei vaikas yra Rusijos ar Ukrainos pilietis turi būti pateikta užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad vaikas įgijo kitos valstybės pilietybę gimimu.
 • Visais atvejais konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Jeigu vaiko tėvai ar vienas iš tėvų įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, dėl vaiko LR pilietybės pateikia:

 • Laisvos formos prašymą spręsti vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės klausimą pasikeitus tėvų ar vieno iš jų pilietybei;
 • Dokumentą, patvirtinantį, kad vaiko tėvai ar vienas iš tėvų įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • Dokumentą, patvirtinantį, kad vaikas nėra kitos valstybės pilietis;
 • Vaikas nuo 14 iki 18 metų pateikia laisvos formos rašytinį sutikimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės.

Daugiau informacijos vaikų pilietybės klausimais rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha