Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2021.05.11 08:13

Kur ir kaip kreiptis dėl Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo?

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo gali kreiptis:

 • į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje,
 • jei yra Lietuvos Respublikoje, – į pasirinktą Migracijos tdepartamento tarnybą.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo tvarka ir jų galiojimas

Asmens tapatybės kortelė keičiama, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą, tautybę;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • 20 metų jei ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.
 • 12 mėn. Kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų antspaudų.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.
 • 12 mėn. Kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų antspaudų.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

DĖMESIO:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos asmens tapatybės kortelę arba pasą išduoda / keičia tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki dviejų mėnesių. Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.) arba jei išduodamas pirmasis dokumentas vaikams, gimusiems iki 2008-07-22 ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę – jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik Migracijos tarnybos Lietuvoje – per 1 ar per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės pakeitimą per 5 darbo dienas – 19,60 EUR, per 1 darbo dieną (24 val.) – 31,60 EUR, už paso keitimą – per 5 darbo dienas – 57 EUR, per 1 darbo dieną (24 val.) – 71 EUR.
 • Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, konsulinė įstaiga gali išduoti grįžti į Lietuvą skirtą laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.
 • Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 14 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai arba, pateikus rašytinį prašymą, paštu. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas.
 • Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui

 • Dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo Lietuvos Respublikos pilietis turi asmeniškai atvykti į Lietuvos ambasadą užsienio valstybėje ar į migracijos tarnybą Lietuvoje.
 • Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai. Tačiau asmenims nuo 16 iki 18 metų kreipiantis dėl pirmojo Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, dalyvauti turi ir vienas iš tėvų ar globėju. Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo ar išdavimo asmeniui iki 16 metų, kuris jau turėjo pasą ir/arba asmens tapatybės kortelę, tai dokumentus, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.
 • Keičiant asmens tapatybės kortelę arba pasą, pasikeitus pavardei po santuokos/ištuokos užsienyje, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos/ištuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.
 • Kreipiantis dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, pirmojo Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.
 • Kreipiantis dėl paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo vaikui iki 1 metų amžiaus, vaiko atvežti į ambasadą nereikia. Pateikiant vaiko nuo 1 m. iki 16 m. prašymą išduoti pasą arba asmens tapatybės kortelę, kartu su vienu iš tėvų arba globėjų turi atvykti ir vaikas.
 • Asmens tapatybės kortelė arba pasas ambasadoje išduodamas tik deklaravus gyvenamąją vietą užsienio valstybėje. Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia:
 • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
 • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
 • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
 • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje);
 • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje;
 • jūreiviams.
 • Iki piliečiui bus išduotas naujas asmens tapatybės kortelė ar pasas, jo pateiktas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas jam grąžinamas.

Naujagimiui:

Jei vaikas yra gimęs užsienio valstybėje ir kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) išdavimo, kartu reikia pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.

Konsuliniam pareigūnui teikiami dokumentai:

 • prašymas įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą (išduodamas ir pildomas ambasadoje);
 • tėvų/vieno iš jų deklaruotas išvykimas iš Lietuvos Respublikos (pildoma ambasadoje);
 • Švedijos mokesčių inspekcijos išduotas išrašas iš gyventojų registro (Personbevis), patvirtintas antspaudu ir išdavusio asmens parašu, kuriame nurodomi pilni vaiko bei jo tėvų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, vieta, valstybė, pilietybė, adresas. Šis dokumentas privalo būti išverstas į lietuvių kalbą (autorizuotų vertėjų kontaktus rasite čia) arba prie jo pridėta ES daugiakalbė standartinė dokumento forma*. Jei vertimas atliekamas ne pas autorizuotą vertėją, vertimo tikrumas turi būti patvirtintas notaro;
 • abiejų tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 • vaiko užsienio valstybės asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopija (jei toks dokumentas išduotas);
 • 2 vaiko amžių atitinkančios nuotraukos, kurių išmatavimai 40x60 mm (daugiau apie reikalavimus nuotraukoms rasite čia). Priimamos tik profesionaliai darytos ir kokybiškos nuotraukos (NETINKA nuotraukos, darytos fotokabinose);
 • sumokamas konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą ir (jei prašoma) už gimimo įrašą liudijančio išrašo pareikalavimą. Konsulinio mokesčio tarifus rasite čia.
 • turite pateikti voką, su užklijuotu registruoto laiško (REK) lipduku bei apmokėtą iki 100 g. (vienas vokas vienam dokumentui). Kreipiantis dėl asmens tapatybės kortelės - turite pateikti 2 vokus su užklijuotais registruoto laiško lipdukais (REK), apmokėtus iki 50 g. Čia rasite instrukciją kaip išsispausdinti REK lipduką iš Postnord puslapio.

Vaikams (iki 16 metų):

Konsuliniam pareigūnui teikiami dokumentai:

 • vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė) jei buvo išduotas;
 • vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė); Jeigu prašymą pateikia vaiko globėjas, kartu su globėjo pasu ar asmens tapatybės kortele pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas;
 • jei nebuvo deklaruotas išvykimas iš Lietuvos Respublikos - užpildoma išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija (pildoma ambasadoje);
 • Vaikus, vyresnius nei 5 m. amžiaus fotografuojame ambasadoje. Tai papildomai nekainuoja.

SVARBU     

Kai kreipiamasi dėl pirmojo paso ar asmens tapatybės kortelės vaikui išdavimo, t.y. kai vaikui dar nebuvo išduotas nei Lietuvos Respublikos pasas nei asmens tapatybės kortelė, tuomet nuotraukas reikia turėti savo (reikalavimus nuotraukoms rasite čia)
 • sumokamas konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą. Konsulinio mokesčio tarifus rasite čia.
 • Jeigu prašymą išduoti/pakeisti asmens dokumentą vaikui teikia vienas iš išsituokusių vaiko tėvų (įtėvių) (toliau-tėvai) – dokumentą, patvirtinantį, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su prašymą pateikiančiu vaiko tėvu, arbo to iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, rašytinį sutikimą dėl prašymo pateikimo, o jei vaiko gyvenamoji vieta nenustatyta – dokumentą, kuriuo mutraukta santuoka.
 • turite pateikti voką, su užklijuotu registruoto laiško (REK) lipduku bei apmokėtą iki 100 g. (vienas vokas vienam dokumentui). Kreipiantis dėl asmens tapatybės kortelės - turite pateikti 2 vokus su užklijuotais registruoto laiško lipdukais (REK), apmokėtus iki 50 g. Čia rasite instrukciją kaip išsispausdinti REK lipduką iš Postnord puslapio.

Asmenims nuo 16 metų:

Konsuliniam pareigūnui teikiami dokumentai:

 • asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė).
 • jei nebuvo deklaruotas išvykimas iš Lietuvos Respublikos - užpildoma išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija (pildoma ambasadoje);
 • Nufotografuosime ambasadoje. Tai papildomai nekainuoja.
 • sumokamas konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą. Konsulinio mokesčio tarifus rasite čia;
 • turite pateikti voką, su užklijuotu registruoto laiško (REK) lipduku bei apmokėtą iki 100 g. (vienas vokas vienam dokumentui). Kreipiantis dėl asmens tapatybės kortelės - turite pateikti 2 vokus su užklijuotais registruoto laiško lipdukais (REK), apmokėtus iki 50 g. Čia rasite instrukciją kaip išsispausdinti REK lipduką iš Postnord puslapio.

Asmenims, pakeitusiems pavardę po santuokos/ištuokos užsienio valstybėje:

Konsuliniam pareigūnui teikiami dokumentai:

 • asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė).
 • jei nebuvo deklaruotas išvykimas iš Lietuvos Respublikos - užpildoma išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija (pildoma ambasadoje);
 • nufotografuosime ambasadoje. Tai papildomai nekainuoja;
 • sumokamas konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą. Konsulinio mokesčio tarifus rasite čia;
 • prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką / ištuoką (prašymas išduodamas ir pildomas ambasadoje);
 • kai santuoka įregistruota Švedijos Karalystėje, teikiamas Švedijos mokesčių inspekcijos „Skatteverket“ išduotas išrašas iš gyventojų registro (Personbevis), patvirtintas antspaudu ir išdavusio pareigūno parašu, kuriame nurodomi pilni sutuoktinių duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, vieta, valstybė, pilietybė, adresas. Dokumentas privalo būti išverstas į lietuvių kalbą (autorizuotų vertėjų kontaktus rasite čia) arba prie jų pridėta ES daugiakalbė standartinė dokumento forma*. Jei vertimas atliekamas ne pas autorizuotą vertėją, vertimo tikrumas turi būti patvirtintas notaro;
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis ir jis yra išsituokęs ar našlys, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį. Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis – užsienio valstybių institucijų išduoti jo dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą*;
 • sutuoktinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
 • turite pateikti voką, su užklijuotu registruoto laiško (REK) lipduku bei apmokėtą iki 100 g. (vienas vokas vienam dokumentui). Kreipiantis dėl asmens tapatybės kortelės - turite pateikti 2 vokus su užklijuotais registruoto laiško lipdukais (REK), apmokėtus iki 50 g. Čia rasite instrukciją kaip išsispausdinti REK lipduką iš Postnord puslapio.

Asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us):

Konsuliniam pareigūnui teikiami dokumentai:

 • asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė).
 • Jeigu prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz., vairuotojo pažymėjimą, Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, studento pažymėjimą ar užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi ar kt. Neturint jokio dokumento, asmens tapatybė nustatoma pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registrą asmeniui nurodžius savo asmens duomenis;
 • pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (pranešimas išduodamas ir pildomas ambasadoje);
 • jei nebuvo deklaruotas išvykimas iš Lietuvos Respublikos - užpildoma išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija (pildoma ambasadoje);
 • nufotografuosime ambasadoje. Tai papildomai nekainuoja.
 • sumokamas konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą. Konsulinio mokesčio tarifus rasite čia.
 • turite pateikti voką, su užklijuotu registruoto laiško (REK) lipduku bei apmokėtą iki 100 g. (vienas vokas vienam dokumentui). Kreipiantis dėl asmens tapatybės kortelės - turite pateikti 2 vokus su užklijuotais registruoto laiško lipdukais (REK), apmokėtus iki 50 g. Čia rasite instrukciją kaip išsispausdinti REK lipduką iš Postnord puslapio.

DĖMESIO     

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Koks yra konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą?

Konsulinio mokesčio tarifus už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą / išdavimą ar dokumentų asmens tapatybės kortelei arba pasui pakeisti / išduoti priėmimą ir perdavimą galite rasti čia.

Konsulinio mokesčio lengvatos už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą taikomos:

 • 50 % – vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme.
 • 100 % – už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas.

SVARBU      

Konsulinio mokesčio lengvatos taikomos tik už vieno iš dokumentų (arba asmens tapatybės kortelės, arba paso) išdavimą/keitimą bendra tvarka. Jeigu asmuo turi galiojančią asmens tapatybės kortelę, kurią išduodant buvo pritaikyta lengvata, ir dabar nori pasidaryti pasą, tai lengvata už paso išdavimą nebus taikoma. Ir atvirkščiai – jeigu asmuo turi galiojantį pasą, kurį išduodant buvo pritaikyta lengvata, ir dabar nori gauti asmens tapatybės kortelę, tai lengvata už kortelės išdavimą nebus taikoma.

Lietuvos Respublikos paso ir ATK atsiėmimo tvarka

Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į ambasadą arba minėtus dokumentus paimti gali piliečio įgaliotas asmuo (tinka ir įgaliojimai, patvirtinti informacinių technologijų priemonėmis), kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas galiojantis (jei jis yra galioja) keičiamas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas. Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas nebegalioja, nes pasibaigė jų galiojimo laikas – dokumentai gali būti nepateikiami.

Jei pilietis pageidauja, asmens tapatybės kortelė arba pasas gali būti siunčiami registruotu paštu. Paštu gautas pasas neaktyvuojamas ir negalioja tol, kol konsulinė įstaiga paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna kartu su užsakytų dokumentų siunčiamo pranešimo apie paso / ATK gavimą.

SVARBU

Sužinoti, ar jūsų pasas / asmens tapatybės kortelė jau pagaminta galite čia

* Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Remiantis šiuo reglamentu Europos Sąjungoje tam tikriems viešiesiems dokumentams (pvz., gimimo, santuokos, santuokos nutraukimo įrašams) ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas tvirtinti juos Apostilės žyma ar legalizuoti.

Reglamentu yra nustatomos ir daugiakalbės standartinės dokumentų formos, kurios bus skirtos naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos.

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e-teisingumo portale.

Informaciją apie ES daugiakalbę formą galite rasti Švedijos mokesčių inspekcijos „Skatteverket“ interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata