Ekonominis bendradarbiavimas

Sukurta 2019.01.08 / Atnaujinta 2019.01.08 14:44

Dvišalė prekyba (2017- 2018 m.)

Lietuvos ir Švedijos prekybiniai ryšiai yra gerai išvystyti.

Bendra informacija

Pagal prekių eksporto vertę:

Švedija yra Lietuvos prekybos partnerė Nr. 7;

Pagal LT kilmės eksporto apimtis:

Prekybos partnerė Nr. 5;

Pagal prekių importo vertę:

svarbiausia prekybos rinka Nr. 7;

Pagal paslaugų eksportą:

Švedija buvo 9-oje;

Pagal paslaugų importą:

7-oje vietoje pagal svarbą.

Eksportas į Švediją

2017 m. eksportas į Švediją augo 18 proc. (iki 1267 mln. Eur).

1 pav. Lietuvos prekių eksportas į Švediją 2011-2017 m., mln. Eur:

2 pav. LT kilmės prekių eksporto struktūra 2017 m. %:

Labiausiai per metus augo:

 • elektros mašinų ir įrenginių eksportas (daugiau nei dukart arba 92,1 mln. eurų);
 • dirbinių iš metalo arba plieno pardavimai (daugiau nei dukart arba 47,8 mln. eurų);
 • baldų ir patalynės reikmenų eksportas (apie 13 proc. arba 38,6 mln. eurų).

Šios trys prekių grupės 2017 m. iš esmės ir nulėmė LT kilmės eksporto vertės didėjimą.

Labiausiai populiarios eksportuojamos paslaugų rūšys: transporto, statybos, ICT paslaugos.

Importas iš Švedijos

2017 m. importas iš Švedijos augo 6 proc. (iki 1156 mln. Eur).

3 pav. Prekių importo iš Švedijos struktūra 2017 m. %:

Labiausiai importas augo šiose prekių grupėse:

 • mašinos ir mechaninai įrenginiai;
 • žuvys ir vėžiagyviai;
 • mineralinis kuras;
 • plastikai ir jų dirbinai.

Pagrindinės  importuojamos paslaugų rūšys: Kitos verslo paslaugos, kelionės, transporto, finansinės paslaugos.

Potencialios eksporto galimybės

Maisto produktų gamyba, niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba, tekstilės gaminių gamyba, drabužių siuvimas (gamyba), chemikalų ir chemijos produktų gamyba, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba, pagrindinių metalų gamyba, metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba, nemetalo mineralinių produktų gamyba, elektros įrangos gamyba.*

Investicijos (2018 m.)

Didžiausias TUI (tiesioginės užsienio investicijos) srautas Lietuvoje 2018 m. buvo iš Švedijos, taigi pagal sukauptųjų TUI dydį Švedija yra Nr. 1 investuotojas Lietuvoje.

4 pav.  Daugiausia Lietuvoje investavusios šalys

Žinomiausi Švedijos investuotojai Lietuvoje:

 • Swedbank
 • SEB
 • Telia
 • Tele2
 • IKEA
 • ICA (Rimi)
 • ROL
 • Systemair
 • Sweco
 • ITAB
 • KB Components

Šaltiniai: VšĮ „Versli Lietuva“ (daugiau informacijos https://www.verslilietuva.lt/analitika/uzsienio-rinkos/pletros-rinkos/), Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha