Stany Zjednoczone Ameryki

Data utworzenia 2015.11.24

28 lipca 1922 r. Stany Zjednoczone Ameryki uznały Litwę de iure.

W latach 1922-2023 pierwszym ambasadorem Litwy w USA był Voldemaras Vytautas Čarneckis.

W latach 1922-1931 pierwszym przedstawicielem USA na Litwie był Frederick W. B. Coleman (rezydował na Łotwie).

Stany Zjednoczone nigdy nie uznały przymusowego włączenia Republiki Litewskiej do Związku Radzieckiego.

2 września 1991 r. USA uznały odrodzenie niepodległości państwa litewskiego, a 6 września 1991 r. odnowiono stosunki dyplomatyczne.

W latach 1991-1993 pierwszym ambasadorem Republiki Litewskiej w USA po przywróceniu niepodległości był Stasys Lozoraitis.

W latach 1992-1994 pierwszym ambasadorem USA po przywróceniu niepodległości był Darryl Norman Johnson.

Prenumerata wiadomości