Szwecja

Data utworzenia 2015.11.24

27 sierpnia 1991 r. Szwecja uznała odrodzone niepodległe państwo litewskie.

28 sierpnia 1991 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 1991-1992 pierwszym przedstawicielem Litwy w Szwecji po odrodzeniu niepodległości był chargé d’affaires Algirdas Miškinis.

W 1991 r. pierwszym ambasadorem Szwecji w Litwie po przywróceniu stosunków dyplomatycznych został Lars Magnuson.

Prenumerata wiadomości