Hiszpania

Data utworzenia 2015.11.24

27 lipca 1922 r. Hiszpania uznała Litwę de iure.

27 sierpnia 1991 r. Hiszpania uznała odrodzone niepodległe państwo litewskie de iure.

7 października 1991 r. odnowiono stosunki dyplomatyczne.

Pierwszym ambasadorem w Hiszpanii po odrodzeniu niepodległości w latach 1992-1994 był Osvaldas Balakauskas (rezydował w Francji).

W latach 1992-1993 pierwszym ambasadorem Hiszpanii w Litwie był Carlos Fernandez-Longoria y Pavia (rezydował w Danii).

Prenumerata wiadomości