Artimiausi renginiai

2020 m.

Sukurta 2021.02.15 / Atnaujinta 2023.01.24 11:11
 • GE 18 ENI EC 02 19

Sakartvelo Konkurencijos tarnybos pajėgumų stiprinimas
Projektą įgyvendina Lietuva (Konkurencijos tarnyba, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, CPVA) kartu su Austrija kaip jaunesniuoju partneriu.

 • GE 18 ENI JH 01 20

Kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimas Sakartvele
Projektą įgyvendina Lietuva (Nacionalinis kibernetinio saugumo centras) kaip jaunesnieji partneriai kartu su Austrija.

 • BA 18 IPA AG 01 19

ES parama gebėjimų ugdymui ir laipsniškam Union acquis derinimui maisto saugos srityje Bosnijoje ir Hercegovinoje
Projektą įgyvendina Lietuva (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba) kartu su Vengrija ir Italija kaip jaunesniaisiais partneriais.

 • UA 19 ENI FI 02 19

Parama Ukrainos antimonopolijos komitetui tolimesniam teisinės, procedūrinės ir bylų vykdymo praktikos suderinimui su ES antimonopoline ir įmonių susijungimų kontrolės praktika
Projektą įgyvendina Lietuva (Konkurencijos tarnyba, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba) kartu su Vokietija ir Rumunija kaip jaunesniaisiais partneriais.

 • UA 19 ENI FI 01 19

             Ukrainos nacionalinio banko institucinių ir reguliavimo gebėjimų stiprinimas įgyvendinti ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą.
             Projektą įgyvendina Lietuva (Lietuvos bankas) kaip jaunesnysis partneris kartu su Lenkija.

 • BY 18 ENI ST 01 19

Baltarusijos Respublikos nacionalinės statistikos sistemos institucinių gebėjimų stiprinimas.
Projektą įgyvendina Lietuva (Lietuvos statistikos departamentas) kaip jaunesnioji partnerė su Danija ir Suomija.

 • BY 17 ENI ST 01 19

ES ir Baltarusijos Respublikos bendradarbiavimo stiprinimas muitų srityje.
Projektą įgyvendina Lietuva (Muitinės departamentas) kaip jaunesnysis partneris kartu su Vokietija ir Lenkija.

 • MD 16 ENI AG 01 19 (MD/37)

Tolesnė parama žemės ūkio, kaimo plėtrai ir maisto saugai Moldovoje.
Projektą įgyvendina Lietuva (Nacionalinė mokėjimų agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba) kaip jaunesnioji partnerė kartu su Austrija ir Lenkija.

 • AZ/16/ENI/ST/01/19 (AZ/53)

Parama Valstybiniam statistikos komitetui ir Valstybinei mokesčių tarnybai prie Ekonomikos ministerijos stiprinant verslo statistikos rinkimą, derinimą, analizę, skelbimą ir platinimą Azerbaidžane.
Projektą įgyvendina Lietuva (Lietuvos statistikos departamentas) kaip jaunesnieji partneriai kartu su Suomija

 • AZ/16/ENI/JH/01/19 (55)

Stiprinti valstybinių institucijų ir vietos lygmens perdavimo mechanizmus siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms Azerbaidžane.
Projektą įgyvendina Lietuva (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus universitetas, ESFA, LTI) kartu su Austrija kaip jaunesniuoju partneriu.

 • AZ/17/ENI/AG/01/20

Sanitarinių ir fitosanitarinių (SPS) priemonių stiprinimas Azerbaidžane.
Projektą įgyvendina Lietuva (Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM) kartu su Latvija.

 • JO 17 ENI JH 01 20

Parama Jordanijos atsparumo ir kovos su korupcija komisijai atsparumo korupcijos ir korupcijos prevencijos srityse.
Projektą įgyvendina Lietuva (Specialiųjų tyrimų tarnyba, Policijos departamentas) kartu su Austrija.