Artimiausi renginiai

Įsidarbinimas Europos Sąjungos institucijose

Sukurta 2020.05.21 / Atnaujinta 2023.03.10 22:41

Europos Sąjungos institucijose dirba daugiau kaip 40 000 darbuotojų iš įvairių valstybių. ES institucijos siūlo tarptautinę karjerą ir galimybes ambicingiems ir gabiems žmonėms. Įvairių mokslo krypčių aukštųjų mokyklų absolventai gali pretenduoti į įvairių sričių darbo be pirminės patirties postus. Taip pat reguliariai įdarbinami aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys su darbo patirtimi, administracinis personalas, įvairių sričių specialistai, vertėjai žodžiu ir raštu. Dirbti galima bet kurioje ES institucijoje. Dauguma iš jų yra įsikūrusios Briuselyje arba Liuksemburge. Europos Komisijos dar turi savo atstovybes kiekvienoje ES šalyje ir delegacijas viso pasaulio valstybių sostinėse. ES įvairiose šalyse taip pat yra įsteigusi agentūrų ir decentralizuotų įstaigų. (ES institucijų sąrašą su jų veiklos aprašymu rasite čia.)

2021 m. pagrindinėse ES institucijose iš viso dirbo 771 asmenys iš Lietuvos: Europos Komisijoje dirba - 462 lietuviai, Europos išorės veiksmų tarnyboje – 94,  Europos Parlamente – 143, ES Tarybos generaliniame sekretoriate - 72 lietuviai.  Lietuva siekia, kad kuo daugiau mūsų šalies profesionalų atsivertų karjeros galimybės visose ES institucijose.

Užsienio reikalų ministerija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja asmenų įsidarbinimo ir delegavimo į ES institucijas politikos formavimą ir įgyvendinimą. Lietuvos nuolatinė atstovybė ES taip pat skatina jau dirbančių ES institucijose lietuvių tinklaveiką, tarpusavio ryšių ir ryšių su Lietuva palaikymą, kaip dvipusį judėjimą, tarpusavyje keičiantis informacija, dalijantis profesine patirtimi, patarimais, organizuojant įvairius kvalifikacijos tobulinimo mokymus,  ryšių užmezgimo renginius ir kitas veiklas, kurios padėtų rasti reikiamos pagalbos ar stiprintų jau turimas kompetencijas ir  ryšius.

Daugiau informacijos apie darbą ES institucijose, darbuotojų atranką ir naujausius skelbiamus konkursus lietuvių kalba galite rasti EPSO interneto svetainėje, o metodinę medžiagą, patarimus, išleistas publikacijas, kurių prireikia rengiantis konkursams, ir įsidarbinimo viešinimo kampanijas rasite svetainėje manoeuropa.urm.lt