Slovėnija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2021.09.09 10:13
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl vizų režimo panaikinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Slovenia on the Mutual Abolition of Visa Requirements
  Liublijana, 1996-05-06.
  Įsigaliojo 1996-12-01.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 114-2615.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl grąžinimo asmenų, kurių atvykimas ar buvimas valstybėje yra neteisėtas
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Slovenia on Readmission of those Persons whose Entry into or Residence in a Country are Contrary to the National Law
  Liublijana, 1996-05-06.
  Įsigaliojo 1997-06-15.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997 m. Nr. 55-1265.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl tarptautinių vežimų kelių transportu
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Slovenia on International Road Transport
  Vilnius, 1997-11-14.
  Įsigaliojo 2000-01-08.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymu Nr. VIII-1447.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 105-3034.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Slovenia on Cooperation in the Fields of Culture, Education and Science
  Vilnius, 1997-11-14.
  Įsigaliojo 2002-01-02.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 556.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 13-482.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Slovenia on the Promotion and Protection of Investments
  Liubliana, 1998-10-13.
  Įsigaliojo 2002-05-15. Nutraukta nuo 2021-09-04.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 26 d. įstatymu Nr. IX-803.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 45-1713.
  5.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Slovenia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Liublijana, 2000-05-23.
  Įsigaliojo 2002-02-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. lapkričio 21 d. įstatymu Nr. IX-35.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 108-3433