Sakartvelas (Gruzija)

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2021.02.18 15:22
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia on International Road Transport
  Tbilisis, 1996-04-12.
  Įsigaliojo 1998-06-18.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1998 m. balandžio 15 d. įstatymu Nr. VIII-701.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr. 43-1167.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo
  Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia
  Tbilisis, 1996-04-12.
  Įsigaliojo 1999-01-12.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1998 m. spalio13 d. įstatymu Nr. VIII-883.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 10-211.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia on the Cooperation in the Field of Tourism
  Tbilisis, 1996-04-12.
  Įsigaliojo 1999-04-29.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2000 m. Nr. 37-1032.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su muitinės įstatymų pažeidimais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia on the Cooperation Concerning the Prevention of the Violations of Customs Laws
  Tbilisis, 1996-04-12.
  Įsigaliojo 2000-11-12.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1953.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2000 m. Nr. 87-2660.
 5. Lietuvos Respublikos ir Gruzijos sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Republic of Lithuania and Georgia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Tbilisis, 2003-09-11.
  Įsigaliojo 2004-07-20.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2004 m. sausio 15 d. įstatymu Nr. IX-1957.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2004 m. Nr. 30-967.
 6. Lietuvos Respublikos ir Gruzijos konsulinė konvencija
  Consular Convention between the Republic of Lithuania and Georgia
  Vilnius, 1999-07-12.
  Įsigaliojo 2005-03-08.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2001 m. gegužės 24 d. įstatymu Nr. IX-344.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2001 m. Nr. 49-1707.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia on the Promotion and Protection of Investments
  Tbilisis, 2005-11-09.
  Įsigaliojo 2006-11-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. X-838.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2006 m. Nr.123-4637.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia on Exchange and Mutual Protection of Classified Information
  Briuselis, 2009-06-11.
  Įsigaliojo 2010-04-29.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2010 m. balandžio 8 d. įstatymu Nr. XI-729.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2010 Nr. 48-2311.

 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia on Cooperation and Mutual Assistance in the Field of Emergency Prevention and Response
  Vilnius, 2013-09-26.
  Įsigaliojo 2014-05-27.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2014 m. gegužės 8 d. įstatymu Nr. XII-875.
  Skelbtas TAR 2014-05-27, i.k. 2014-05727.

 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos   
  Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia Implementing the Agreement between the European Union and Georgia on the Readmission of Persons Residing Without Authorisation
  Tbilisis, 2014-03-27.
  Įsigaliojo 2014-11-01.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 586.
  Skelbta TAR 2014-07-09, i.k. 2014-09951.

 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia on Cooperation in the Fight against Crime
  Vilnius, 2013-09-26.
  Įsigaliojo 2015-01-14.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2014 m. gruodžio 23 d. įstatymu Nr. XII-1524.
  Skelbtas TAR, 2015-02-10, i .k .2015-02016.

 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl ekonominio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Georgia on Economic Cooperation
  Tbilisis, 2015-01-27.
  Įsigaliojo 2015-06-01.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 6 d.  nutarimu Nr. 453.
  Skelbtas TAR, 2015-06-01, i. k. 2015-08568.