Jungtinė Karalystė

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2022.12.05 15:14
 1. Pasikeitimas notomis tarp Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybės Lietuvos Bankui perduodamo aukso ir dėl kitų dvišalių pretenzijų patenkinimo
  Exchange of Notes between the Government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Lithuania Concerning the Transfer of Gold from the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Lietuvos Bankas the Bank of Lithuania and the Settlement of other Bilateral Claims Matters
  Vilnius, 1992.03.27
  Įsigaliojo  1992.03.27
  "V.Ž." - 2002 Nr.77
 2. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės dėl kapitalo investicijų skatinimo ir jų apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the promotion and protection of investments
  Vilnius, 1993.05.17
  Įsigaliojo  1993.09.21
  "V.Ž." - 1994 Nr.17.
  2.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
  2.2. Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutarties dėl kapitalo investicijų skatinimo ir jų apsaugos nutraukimo
  Agreement between the Republic of Lithuania and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the Termination of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the promotion and protection of investments
  Sudarytas apsikeitus Jungtinės Karalystės ambasados Vilniuje 2021-05-18 nota ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2021-07-01 nota.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2022 m. lapkričio 8 d. įstatymu Nr. XIV-1500.
  Skelbtas TAR, 2022-11-30, i. k. 2022-24269.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės oro susisiekimo sutartis
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning air services
  Vilnius, 1993.09.20
  Įsigaliojo  1993.09.20
  "V.Ž." - 1994 Nr.31
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on co-operation in the fields of education, science and culture
  Vilnius, 1996.11.08
  Įsigaliojo  1998.04.01
  "V.Ž." - 1998 Nr.10
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital Gains
  Vilnius, 2001.03.19
  Įsigaliojo  2002.02.04
  "V.Ž." - 2002 Nr. 13
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės protokolas, pakeičiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutartį dėl pajamų bei kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos, pasirašytą 2001 m. kovo 19 d. Vilniuje
  Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland amending the Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital Gains signed at Vilnius on 19th March 2001
  Londonas, 2002.05.21
  Įsigaliojo  2002.11.28
  "VŽ" - 2002 Nr.104
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių vežiojimų keliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on International Road Transport
  Londonas, 1994.11.02
  Įsigaliojo 2005.07.29
  "VŽ" - 2013 m. Nr. 52-2600.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Security Arrangement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Mutual Protection of Classified Information
  Vilnius, 2006 08 01
  Įsigaliojo 2006 12 19
  „VŽ“ – 2007 m. Nr. 1-3.

  8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės susitarimas, kuriuo keičiamas 2006 m. rugpjūčio 1 d. Vilniuje pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Arrangement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland amending the Security Arrangement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Mutual Protection of Classified Information signed in Vilnius on 1 August 2006
  Sudaryta Jungtinės Karalystės ambasados Vilniuje 2014-04-25 nota Nr. 17 ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2015-03-30 atsakomąja nota Nr. 5-171/2015.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2016 m. birželio 2 d. įstatymu Nr. XII-2406.
  Įsigaliojo 2016-06-15.
  Skelbtas TAR, 2016-07-12, i. k. 2016-20014.
 9. Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl oro susisiekimo paslaugų
  Memorandum of Understanding on Air Services Arrangement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Lithuania
  Londonas, 2022-06-29.
  Įsigaliojo 2022-06-29.
  Skelbtas TAR, 2022-07-15, i.k. 2022-15576.