Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisija

Sukurta 2021.03.04 / Atnaujinta 2024.04.11 10:28

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisija Lietuvos Respublikos Vyriausybėje posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per metus. Komisija vykdo šias funkcijas:

  • užtikrina Vyriausybės dialogą su Lietuvos diasporos organizacijomis;
  • svarsto ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos diasporos politikos, Lietuvos diasporos politikos strategijos įgyvendinimo veiksmų plano ir jo vykdymo.

Komisijos sudėtis

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijos personalinę sudėtį tvirtina Ministras Pirmininkas.

Komisijos posėdžių medžiaga

Tarpinstitucinė Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupė

Tarpinstitucinės Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupės paskirtis – rengti ir teikti pasiūlymus Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijai jos veiklos klausimais ir vykdyti šios komisijos jai skirtas užduotis.

Darbo grupės sudėtis

Tarpinstitucinės Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupės sudėtis tvirtinama užsienio reikalų ministro įsakymu.

Darbo grupės posėdžių medžiaga

Teisės aktai