Airija

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2024.01.24 15:53
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Airijos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo piliečio paso savininkams (sudarytas pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ireland on the Abolition of Visa Requirements for the Holders of Citizens Passports (concluded by exchange of notifications)
  1996-02-28; 1996-02-29.
  Įsigaliojo 1996-05-01.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 49-1709.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Airijos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital Gains
  Dublinas, 1997-11-18.
  Įsigaliojo 1998-06-05.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. gegužės 12 d. įstatymu  Nr. VIII-728.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 51-1401.