Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimas Stokholme

Sukurta 2020.04.01 / Atnaujinta 2020.04.01 01:55
   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimas Stokholme
   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimas Stokholme
   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimas Stokholme
   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimas Stokholme

   Kiek laisvi esame ir kokie būsime ateityje? Kaip išlaikysime lietuvišką identitetą gyvendami Švedijoje? Šiuos ir daugelį kitų klausimų kėlėme minėdami Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį Stokholmo lituanistinėje „Saulės“ mokykloje.

   Kiekvienais metais Stokholmo „Saulės“ mokyklos bendruomenė turi galimybę diskutuoti su mokiniais apie Lietuvos istoriją, tradicijas, tapatybę. Gražiai ir prasmingai švenčiamos Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventės, vyksta Sausio 13-osios minėjimai.

   Šie metai lietuvių tautai ypatingi. Jau trisdešimt metų Lietuvos trispalvė išdidžiai plevėsuoja Gedimino bokšte. Tad artėjant gražiam ir prasmingam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio jubiliejui, Stokholmo lituanistinės „Saulės“ mokyklos bendruomenė drauge su Lietuvių bendruomene Švedijoje nusprendė paminėti šią progą išskirtinai ir parengė projektą „Čia skamba Laisvė!“.

   Šiuo projektu siekta suburti Švedijos lietuvių bendruomenę drauge švęsti Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį ir tokiu būdu kurti teigiamą Lietuvos įvaizdį Švedijoje, stiprinti išvykusių užsienio lietuvių ryšį su gimtuoju kraštu bei skiepyti idėją išsaugoti identitetą. Projekto kontekste 2020 m. kovo 7–8 d. buvo organizuojami du renginiai Stokholme: edukacinis renginys-seminaras „Sutartinės jungia mus“ ir renginys „Čia skamba Laisvė!“. 

   Renginio-seminaro „Sutartinės jungia mus“ metu buvo mokomasi dainuoti lietuvių liaudies dainas – sutartines. Mokymus vedė profesionali sutartinių atlikėja iš Lietuvos Laurita Peleniūtė drauge su Stokholmo lituanistinės „Saulės“ mokyklos folkloro ansambliu „Bitkrėslė“. Sutartinių vakaras buvo atviras ir lietuvių bendruomenei, ir ne lietuvių kilmės svečiams, norintiems susipažinti su sutartinėmis bei lietuvių kultūra. Renginys sulaukė ypatingo populiarumo. Dalindamiesi įspūdžiais vakaro dalyviai pabrėžė, kad šiais laikais sutarimas yra didi vertybė, kurią turime puoselėti ir perteikti savo vaikams, o dainavimas – tai geriausia forma išsaugoti kalbą ir bendrystę, nes ne veltui Lietuvos kovoms už nepriklausomybę 1988–1991 metais suteiktas „Dainuojančios revoliucijos“ pavadinimas. Būtent lietuvių liaudies dainos apjungė, sutelkė žmonės ir suteikė stiprybės kovoti nelygioje kovoje.

   Kovo 8 dieną Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo 30-mečio veiklas ir iniciatyvas apjungė lietuvių bendruomenės Švedijoje ir „Saulės“ mokyklos šventė. Renginio „Čia skamba Laisvė!“ metu buvo organizuota diskusija ir aptariamas laikotarpis, kai buvo siekiama Lietuvos  Nepriklausomybės nuo SSRS Baltijos valstybėse (1988–1991 m.), prisiminti „Dainuojančios revoliucijos“ įvykiai, lietuvių išeivijos lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo patirtis, aptarti to laikotarpio Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo svarbiausi istoriniai momentai bei jų perteikimo jaunajai kartai svarba. Diskusijos metu buvo kalbama apie lietuvybės išsaugojimą ir puoselėjimą. Buvo išsakytos įdomios mintys apie asmenybės ir valstybės laisvę. Smagu, kad diskusijoje dalyvavo tiek ta karta, kuri prisiminė laikotarpį, kai asmenybės laisvė buvo užgniaužta, tiek jau laisvoje šalyje gimusi karta.

   Po emocingos ir jautrios diskusijos, didelėje ABF pastato salėje vyko Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo 30-mečio šventė. Renginio viešnia Laurita Peleniūtė apjungė visus renginio dalyvius pakviesdama drauge dainuoti sutartines. Buvo nepaprastai smagu stebėti, kaip greitai visi įsitraukė į gana sudėtingą sutartinių atlikimo procesą, ir salę užliejo harmoningas balsų skambėjimas. Dainos apjungė visus – mažus, didelius, lietuvius ir užsienio svečius.

   Renginio metu buvo apdovanotas Lietuvos istorijos žinovo konkurso nugalėtojas, taip pat apdovanoti mokiniai, dalyvavę įgyvendinant projekto vykdomo dailyraščio rašymo ir atviruko, skirto Lietuvai, konkurse „Gražiausi žodžiai Lietuvai“. Šiame konkurse dalyvavo ir patys mažiausi, kurie piešė bei rašė abėcėlę. Džiugu, kad į šias projekto veiklas aktyviai įsitraukė mokiniai iš Geteborgo lituanistinės mokyklos „Draugystė“, Klipano lituanistinės mokyklos „Antilopenskolan“, Skonės lituanistinės mokyklos „Gintaras“, taip pat mokiniai, besimokantys lietuvių kalbos Upsaloje, Kungsbakos specialiosios pedagogikos centre „Kungsbacka Specialpedagogiskt centrum“, Noršiopinge, Geteborgo apskrities kalbų centre „Språkcentrum“ ir Hesleholme. Iš atsiųstų konkursui darbų buvo sukurtas skaitmeninis filmukas, kurį rodėme renginio metu. Vaikų dailyraščiai ir piešiniai sužavėjo nuoširdžiomis jų pastangomis ir kūrybiškumu.

   Renginio metu taip pat buvo pagerbti lietuvybės puoselėtojai Švedijoje ir lietuvių kalbos mokytojai. Po oficialios renginio dalies šokio sūkuryje smagiai sukosi Stokholmo lituanistinės „Saulės“ mokyklos mokinių tautinių šokių ansamblis „Vijurkas“ ir visus drauge dainuoti kvietė „Saulės“ mokyklos folkloro ansamblis „Bitkrėslė“.

   Projekto veiklų organizavimas parodė, kad laisvės ir lietuvybės dvasia mus stipriai vienija. Į projekto organizavimą įsitraukė gausus būrys savanorių ir entuziastų, kuriuos vienijo mintys skleisti žinią apie lietuvių tautos laisvės troškimą ir pastangas išlikti laisviems neprarandant lietuviško identiteto.

   Labai džiaugiamės gražiu, nuolatiniu bendradarbiavimu su Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, kurių suteikta parama leido įgyvendinti projektą „Čia skamba Laisvė!“, o padovanoti suvenyrai, tautinė atributika, knygos pradžiugino mokinius ir šventės dalyvius.

   Ačiū visiems, sukūrusiems vienybės jausmą! Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

    

   Stokholmo lituanistinės „Saulės“ mokyklos bendruomenė

    

   Naujienlaiškio prenumerata