Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ŠVEDIJOS KARALYSTĖJE

Adresas: Grevgatan 5, BV, 114 53 Stockholm, SWEDEN

plačiau »

Tel. +46 8 667 54 55; +46 8 103 018; +46 8 103 565
Faksas +46 8 667 54 56
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2017.12.01 14:00

Konsulinio mokesčio tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 2007, Nr. 137-5580; 2009, Nr. 158-7175).

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

50 SEK

2. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:

2.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

496SEK

2.2. dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą

248 SEK

2.2. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

595 SEK

3. Už dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

992 SEK (žr. pastabą)

4. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

992 SEK

5. Už dokumentų legalizavimą

198 SEK už vieno dokumento legalizavimą

6. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:

6.1. santuokos įregistravimą

992 SEK

6.2. vaiko gimimo įregistravimą

149 SEK

7. Už atliekamus notarinius veiksmus:

7.1. sandorių patvirtinimą (įgaliojimo patvirtinimą)

298 SEK

7.2. dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą

99 SEK už puslapį

7.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

99 SEK

7.4. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

298 SEK

7.5. asmeninio testamento priėmimą saugoti

496 SEK

7.6. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

298 SEK

7.7. jūrinio protesto akto priėmimą

992 SEK

8. Už konsulinės pažymos išdavimą

298 SEK

9. Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

198 SEK

10. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

10.1. iki 115 eurų vertės

149 SEK

10.2. daugiau kaip 115 eurų vertės

198 SEK

11. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą

298 SEK per mėnesį

12. Už sandorių (įgaliojimų) ar pareiškimų surašymą

496 SEK

13. Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

 

dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Pastaba. Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

Pastaba 2. Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas konsulinis mokestis neimamas.

Konsulinio mokesčio už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų.

Naujienlaiškio prenumerata