Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2019.03.06 08:32

Taikoma nuo 2019 m. kovo 1 d.

Konsulinio mokesčio tarifai

Konsulinio mokesčio tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 2007, Nr. 137-5580; 2009, Nr. 158-7175)

Mokėjimai už konsulines paslaugas Lietuvos Respublikos ambasadoje Švedijos Karalystėje atliekami bankine kortele arba pavedimu į Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje banko sąskaitą.

Bankas                             Handelsbanken

Sąskaitos turėtojas            Lietuvos Respublikos ambasada /Litauens Ambassad

BankGiro/PlusGiro            5855-1110

Sąskaitos nr.                    150 361 122

Clearing nr.                       6114

BIC/IBAN                         HANDSESS / SE75 6000 0000 0001 5036 1122

Atvykus į Lietuvos ambasadą yra privaloma pateikti mokėjimą įrodantį banko išrašą.

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

211 SEK

2. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:

 

2.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

527 SEK

2.2. dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą

264 SEK

2.2. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

633 SEK

3. Už dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

1054 SEK (žr. pastabą)

4. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

1054 SEK

5. Už dokumentų legalizavimą

211 SEK už vieno dokumento legalizavimą

6. Už civilinės būklės aktų įregistravimą:

 

6.1. santuokos įregistravimą

1054 SEK

6.2. vaiko gimimo įregistravimą

158 SEK

7. Už ambasadoje išduotą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą

53 SEK

8. Už atliekamus notarinius veiksmus:

 

8.1. sandorių patvirtinimą (įgaliojimo patvirtinimą):

316 SEK

8.2. dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą

105 SEK už puslapį

8.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

105 SEK

8.4. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

316 SEK

8.5. asmeninio testamento priėmimą saugoti

527 SEK

8.6. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

316 SEK

8.7. jūrinio protesto akto priėmimą

1054 SEK

9. Už konsulinės pažymos išdavimą

316 SEK

10. Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

211 SEK

11. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

 

11.1. iki 115 eurų vertės

158 SEK

11.2. daugiau kaip 115 eurų vertės

211 SEK

12. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą

316 SEK per mėnesį

13. Už sandorių (įgaliojimų) ar pareiškimų surašymą

527 SEK

14. Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

 

                 

 

dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Pastaba. Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

Pastaba 2. Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas konsulinis mokestis neimamas.

Konsulinio mokesčio už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų.

Naujienlaiškio prenumerata