Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ŠVEDIJOS KARALYSTĖJE

Adresas: Grevgatan 5, BV, 114 53 Stockholm, SWEDEN

plačiau »

Tel. +46 8 667 54 55; +46 8 103 018; +46 8 103 565
Faksas +46 8 667 54 56
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2018.05.03 11:23

Konsulinio mokesčio tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 2007, Nr. 137-5580; 2009, Nr. 158-7175).

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

52 SEK

2. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:

2.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

525 SEK

2.2. dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą

262 SEK

2.2. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

630 SEK

3. Už dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

1050 SEK (žr. pastabą)

4. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

1050 SEK

5. Už dokumentų legalizavimą

210 SEK už vieno dokumento legalizavimą

6. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:

6.1. santuokos įregistravimą

1050 SEK

6.2. vaiko gimimo įregistravimą

157 SEK

7. Už atliekamus notarinius veiksmus:

7.1. sandorių patvirtinimą (įgaliojimo patvirtinimą)

315 SEK

7.2. dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą

105 SEK už puslapį

7.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

105 SEK

7.4. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

315 SEK

7.5. asmeninio testamento priėmimą saugoti

525 SEK

7.6. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

315 SEK

7.7. jūrinio protesto akto priėmimą

1050 SEK

8. Už konsulinės pažymos išdavimą

315 SEK

9. Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

210 SEK

10. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

10.1. iki 115 eurų vertės

157 SEK

10.2. daugiau kaip 115 eurų vertės

210 SEK

11. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą

315 SEK per mėnesį

12. Už sandorių (įgaliojimų) ar pareiškimų surašymą

525 SEK

13. Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

 

dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Pastaba. Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

Pastaba 2. Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas konsulinis mokestis neimamas.

Konsulinio mokesčio už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų.

Naujienlaiškio prenumerata