Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2020.08.03 10:45

Taikoma nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Konsulinio mokesčio tarifai

Konsulinio mokesčio tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 2007, Nr. 137-5580; 2009, Nr. 158-7175)

Mokėjimai už konsulines paslaugas Lietuvos Respublikos ambasadoje Švedijos Karalystėje atliekami bankine kortele arba pavedimu į Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje banko sąskaitą.

Bankas                              Handelsbanken

Sąskaitos turėtojas             Lietuvos Respublikos ambasada /Litauens Ambassad

BankGiro/PlusGiro              5855-1110

Sąskaitos nr.                      150 361 122

Clearing nr.                         6114

BIC/IBAN                           HANDSESS / SE75 6000 0000 0001 5036 1122

Atvykus į Lietuvos ambasadą yra privaloma pateikti mokėjimą įrodantį banko išrašą.

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

210 SEK / 20 EUR

2. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:

2.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

 520 SEK / 50 EUR
2.2. už lietuvių kilmę patvirtinančio dokumento ir teisės atkurti LR pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimą 260 SEK / 25 EUR
2.3. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 620 SEK / 60 EUR

3. Už dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

1030 SEK (žr. pastabą) / 100 EUR

4. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

1030 SEK / 100 EUR

5. Už dokumentų legalizavimą

210 SEK už vieno dokumento legalizavimą / 20 EUR

6. Už civilinės būklės aktų įregistravimą:

6.1. santuokos įregistravimą

1030 SEK / 100 EUR

6.2. vaiko gimimo įregistravimą

150 SEK / 15 EUR

7. Už ambasadoje išduotą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą

50 SEK / 5 EUR

8. Už atliekamus notarinius veiksmus:

8.1. sandorių patvirtinimą (įgaliojimo patvirtinimą):

310 SEK / 30 EUR

8.2. dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą

100 SEK už puslapį / 10 EUR

8.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

100 SEK / 10 EUR

8.4. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

310 SEK / 30 EUR

8.5. asmeninio testamento priėmimą saugoti

520 SEK / 50 EUR

8.6. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

310 SEK / 30 EUR

8.7. jūrinio protesto akto priėmimą

1030 SEK / 100 EUR

9. Už konsulinės pažymos išdavimą

310 SEK / 30 EUR

10. Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

210 SEK / 20 EUR

11. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

11.1. iki 115 eurų vertės

150 SEK / 15 EUR

11.2. daugiau kaip 115 eurų vertės

210 SEK / 20 EUR

12. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą

310 SEK per mėnesį / 30 EUR

13. Už sandorių (įgaliojimų) ar pareiškimų surašymą

520 SEK / 50 EUR

14. Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

 

 

dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

 

Pastaba. Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas. konsulinis mokestis neimamas.

Konsulinio mokesčio už paso ir ATK išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso, ATK išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų.

Konsulinio mokesčio lengvatos taikomos tik už vieno iš dokumentų (arba asmens tapatybės kortelės, arba paso) išdavimą/keitimą bendra tvarka. Jeigu asmuo turi galiojančią asmens tapatybės kortelę, kurią išduodant buvo pritaikyta lengvata, ir dabar nori pasidaryti pasą, tai lengvata už paso išdavimą nebus taikoma. Ir atvirkščiai – jeigu asmuo turi galiojantį pasą, kurį išduodant buvo pritaikyta lengvata, ir dabar nori gauti asmens tapatybės kortelę, tai lengvata už kortelės išdavimą nebus taikoma.

Naujienlaiškio prenumerata