Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.06.11 / Atnaujinta 2014.06.11 11:28

Notariato įstatymo numatytus notarinius veiksmus Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems Švedijos Karalystėje, atlieka Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje konsulinis skyrius (Kaptensgatan 16, Stockholm, tel. (468) 10 35 65).

Ambasados Švedijos Karalystėje konsulinis skyrius atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina įgaliojimus ir kitus sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • priima saugoti asmeninius testamentus;
  • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
  • priima jūrinius protestus;
  • pagal galimybes gali atlikti kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Notarinių veiksmų atlikimo vieta

Notariniai veiksmai atliekami Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje konsuliniame skyriuje. Atlikti notarinius veiksmus ne konsulinio skyriaus patalpose galima tik tada, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas, bausmės atlikimas Švedijos įkalinimo įstaigoje ar kiti atvejai) negali atvykti ir iškviečia konsulą į namus, medicinos pagalbos ar kitą įstaigą, kai atliekant notarinį veiksmą dalyvauja daugiau nei dešimt asmenų arba kai notarinis veiksmas atliekamas iškilmingoje aplinkoje.

Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų atliekamų notarinių veiksmų vietą nustato teisės aktai, reguliuojantys Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų veiklą.

Už notarines  paslaugas, teikiamas ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį mokamas dvigubas atitinkamos paslaugos tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)
 
Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir konsulines paslaugas suteikia ten esančiose organizacijose, konsulinis mokestis nedidinamas.

Konsulinio mokesčio tarifus už notarinius veiksmus galite rasti čia.

Naujienlaiškio prenumerata