Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.06.11 / Atnaujinta 2020.01.15 15:08

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Asmenys gyvenamąją vietą deklaruoja seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje jie gyvena, o jeigu savivaldybėje seniūnija neįsteigta arba savivaldybės teritorija nepriskirta seniūnijai – kitame savivaldybės administracijos padalinyje, kuriam pavesta įgyvendinti deklaravimo įstaigos funkciją. Daugiau informacijos rasite Lietuvos savivaldybių asociacijos interneto svetainėje.

SVARBU:

Šiuo metu Lietuvos Respublikos pilnamečiai piliečiai, kurie yra vieno iš Lietuvos komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojai, gyvenamosios vietos pakeitimą  išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui gali deklaruoti naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu.

Švedijos Karalystėje gyvenantys asmenys, kurie iš Lietuvos Respublikos išvyko trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau liko užsienio valstybėje ilgiau negu šešis mėnesius, ir kurie nėra anksčiau minėtos internetinės bankininkystės sistemos vartotojai, apie gyvenamosios vietos pakeitimą gali deklaruoti per Lietuvos Respublikos ambasadą Stokholme.

Asmuo, norėdamas deklaruoti savo gyvenamosios vietos pakeitimą, ambasadai turi asmeniškai pateikti:

  • nustatytos formos deklaraciją (ambasadoje pildoma atspausdinta iš dalies užpildyta deklaracija);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kai deklaruojamas nepilnamečių asmenų gyvenamosios vietos pakeitimas. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas  vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;
  • globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.

DĖMESIO:

  • Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją.
  • Kiekvienam nepilnamečiam vaikui taip pat pildoma atskira deklaracija. Deklaraciją nepilnamečio vaiko vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių).
  • Asmuo, deklaruojantis išvykimą iš Lietuvos Respublikos ir turintis nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, deklaracijos laukelyje „Pastabos“ nurodo asmens, su kuriuo lieka gyventi jo nepilnamečiai vaikai, duomenis – vardą, pavardę, giminystės ryšį, adresą.
  • Asmuo vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyvena keliose.

Daugiau informacijos galite rasti šiuose teisės aktuose:

Naujienlaiškio prenumerata