Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ŠVEDIJOS KARALYSTĖJE

Adresas: Grevgatan 5, BV, 114 53 Stockholm, SWEDEN

plačiau »

Tel. +46 8 667 54 55; +46 8 103 018; +46 8 103 565
Faksas +46 8 667 54 56
El. paštas

Vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2014.06.11 / Atnaujinta 2018.01.10 14:52

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu vaiko tėvai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, vaiko gimimas įtraukiamas į apskaitą jų paskutinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje. Gimimas apskaitomas nepriklausomai nuo vaiko pilietybės.

Dokumentus vaiko gimimui įtraukti į apskaitą tėvai gali pateikti kompetentingai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai asmeniškai, arba per Lietuvos Respublikos ambasadą. Dokumentai per ambasadą gali būti pateikti, jei tėvai teisės aktų nustatyta tvarka yra deklaravę išvykimą iš Lietuvos.

Įtraukiant gimimą į apskaitą, turi būti pateikti šie dokumentai:

  • Pilnai ir tvarkingai užpildytas "Prašymas dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimo į traukimo į apskaitą". Prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis (prašymą galima užpildyti atvykus į ambasadą).
  • Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės).
  • Švedijos mokesčių inspekcijos išduotas išrašas iš gyventojų registro (Personbevis), patvirtintas antspaudu ir išdavusio asmens parašu, kuriame nurodomi pilni vaiko bei jo tėvų duomenys - vardas, pavardė, gimimo data, vieta, valstybė, pilietybė, adresas. Šis dokumentas privalo būti patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą (autorizuotų vertėjų kontaktus rasite čia). Apostille Švedijoje išduotus dokumentus tvirtina Švedijos notarai. Jei vertimas atliekamas ne pas autorizuotą vertėją, vertimo tikrumas turi būti patvirtintas notaro. Atkreipiame dėmesį, kad paties Apostille spaudo versti į lietuvių kalbą nereikia.

Prašymą dėl gimimo apskaitymo gali pateikti vienas iš tėvų, vaiko dalyvavimas nebūtinas.

Už gimimo apskaitymą ir gimimo liudijimo išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis (už dokumentų pareikalavimą).

Naujienlaiškio prenumerata