Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ŠVEDIJOS KARALYSTĖJE

Adresas: Grevgatan 5, BV, 114 53 Stockholm, SWEDEN

plačiau »

Tel. +46 8 667 54 55; +46 8 103 018; +46 8 103 565
Faksas +46 8 667 54 56
El. paštas

Santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2014.06.11 / Atnaujinta 2018.01.10 14:51

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką privalo ją įtraukti į apskaitą abiejų sutuoktinių arba vieno iš jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu sutuoktiniai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, santuoka įtraukiama į apskaitą paskutinės jų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.

Dokumentus santuokai įtraukti į apskaitą sutuoktiniai gali pateikti kompetentingai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai asmeniškai, arba per Lietuvos Respublikos ambasadą. Dokumentai per ambasadą gali būti pateikti, jei sutuoktiniai teisės aktų nustatyta tvarka yra deklaravę išvykimą iš Lietuvos.

Įtraukiant santuoką į apskaitą, turi būti pateikti šie dokumentai:

  • Pilnai ir tvarkingai užpildytas "Prašymas dėl užsienyje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą". Prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis (prašymą galima užpildyti atvykus į ambasadą);
  • Sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės);
  • Kai santuoka įregistruota Švedijos Karalystėje: Švedijos mokesčių inspekcijos išduotas išrašas iš gyventojų registro (Personbevis), patvirtintas antspaudu ir išdavusio pareigūno parašu, kuriame nurodomi pilni sutuoktinių duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, vieta, valstybė, pilietybė, adresas. Dokumentas privalo būti patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą (autorizuotų vertėjų kontaktus rasite čia). Apostille tvirtina Švedijos notarai. Jei vertimas atliekamas ne pas autorizuotą vertėją, vertimo tikrumas turi būti patvirtintas notaro. Atkreipiame dėmesį, kad paties Apostille spaudo versti į lietuvių kalbą nereikia;
    Kai santuoka įregistruota kitoje užsienio valstybėje: tos užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotas santuokos liudijimas, patvirtintas pažyma Apostille (arba legalizuotas tos valstybės diplomatinėje atstovybėje. Plačiau apie legalizavimą - žr. "Dokumentų legalizavimas"). Šis liudijimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą;
  • Ištuokos liudijimas, jei sutuoktinis anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinę bazę.

Prašymą dėl santuokos apskaitymo gali pateikti vienas iš sutuoktinių.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (santuokos, ištuokos, mirties liudijimai ir kt.) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Už santuokos įtraukimą į apskaitą ir santuokos liudijimo išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis (už dokumentų pareikalavimą).

Civilinės metrikacijos įstaigos į apskaitą įtraukia tik tas santuokas, kurios užsienio valstybėse įregistruotos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12 – 3.17 straipsniuose nustatytų santuokos sudarymo sąlygų.

Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, jos pradžia laikoma užsienio valstybės institucijos išduotame santuokos liudijime nurodyta data.

Naujienlaiškio prenumerata