Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2021.05.11 08:32

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – tai dokumentas, kuris išduodamas užsienio valstybėje esantiems asmenims, jei jie prarado kelionės dokumentą (asmens tapatybės kortelę ar pasą), taip pat jei kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti, pasibaigė jo galiojimo laikas arba asmuo jo neturi.

DĖMESIO:

AGP išduodamas tik grįžti į Lietuvą.  Su šiuo dokumentu tęsti kelionės ar vykti į kitas šalis negalima.

AGP gali būti išduotas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiui;
 • Užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kurio abu arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis;
 • Asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

AGP prašymas turi būti pateiktas ne anksčiau kaip 2 mėn. iki planuojamos kelionės.

AGP Išduodamas ne ilgesniam kaip 15 d. kalendorinių dienų terminui, atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę. Jei numatoma kelionės trukmė yra ilgesnė nei 15 d. ar esant kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių asmuo negali grįžti į Lietuvą per 15 d., AGP gali būti išduodamas ilgesniam terminui, kuris negali būti ilgesnis nei 45 kalendorinės dienos.

Prašymą išduoti AGP ir tam reikalingus dokumentus galite pateikti tiek asmeniškai - atvykęs į ambasadą arba per garbės konsulinį pareigūną, tiek nuotoliniu būdu – registruotu paštu, per kurjerį ar elektroniniu paštu.

Jei prašymą išduoti teikiate nuotoliniu būdu, atsiimti AGP turite atvykti į ambasadą. Jei negalite atvykti dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios, taikomų valstybių sienų kirtimų ar judėjimų viduje valstybės apribojimų, kt.), iš anksto suderinus su konsuliniu pareigūnu, asmens tapatybė ir dokumentai gali būti patikrinami nuotoliniu būdu - video pokalbio su konsuliniu pareigūnu metu, o išduotas AGP išsiųstas paštu.

Jei dokumentai pateikiami ambasadoje asmeniškai, iš anksto užsiregistravus ambasados puslapyje konsulinei paslaugai gauti, AGP paprastai išduodamas tą pačią dieną. Atvykus be registracijos ir sutikrinus duomenis bei nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, sprendimas dėl AGP išdavimo priimamas ir AGP išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Jei pageidaujate gauti AGP paštu, reikia užpildyti pareiškimą dėl AGP siuntimo paštu.Tokiu atveju turite pateikti voką su užklijuotu registruoto laiško lipduku (REK), apmokėtą iki 50 g. Lipduko atsispausdinimo instrukciją čia.

Informaciją apie konsulinį mokestį už AGP išdavimą rasite čia.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Jeigu pasibaigė Jūsų turimo asmens dokumento galiojimo laikas:
 • Nustatytos formos prašymas (prašymą galėsite užpildyti ambasadoje, jame būtinai turi būti piliečio parašas);
 • Dvi 40x60 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios Jūsų amžių;
 • Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turite;
 • Kai AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 d. terminui, – paaiškinimas raštu ir, jei įmanoma dokumentai pagrindžiantys prašymą išduoti ilgesnio galiojimo AGP.
Jeigu norite pateikti prašymą dėl AGP išdavimo Jūsų nepilnamečiui vaikui, į ambasadą turi atvykti vienas iš vaiko tėvų (su savo pasu arba asmens tapatybės kortele) ir nepilnametis vaikas. Nuo 16 m. vaikas prašymą dėl AGP išdavimo pateikia pats.
Jeigu praradote savo asmens dokumentus:
 • Nustatytos formos prašymas (prašymą galėsite užpildyti ir ambasadoje, jame būtinai turi būti piliečio parašas);
 • Policijos pažyma, patvirtinanti dokumentų praradimą
 • Dvi 40x60 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios Jūsų amžių (kitoje nuotraukų pusėje turi būti užrašyta asmens vardas ir pavardė);
 • Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turite, arba prarasto dokumento kopija;
 • Kai AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 d. terminui, – paaiškinimas raštu ir, jei įmanoma dokumentai pagrindžiantys p[rašymą išduoti ilgesnio galiojimo AGP.
Atkreipiame dėmesį, kad išduotas AGP gali galioti tik 2 savaites nuo jo išdavimo dienos.
Jeigu norite grįžti į Lietuvą su Švedijos Karalystėje  gimusiu vaiku, kurio gimimas dar nėra įtrauktas į apskaitą Lietuvoje ir kurio abu arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis:
 • Nustatytos formos prašymas (jame būtinai turi būti vieno iš vaiko tėvų, turinčio Lietuvos Respublikos pilietybę, parašas);
 • Dvi 40x60 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios vaiko amžių (kitoje nuotraukų pusėje turi būti užrašyta asmens vardas ir pavardė);
 • Vaiko tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės;
 • Švedijos mokesčių inspekcijos išduotas išrašas iš gyventojų registro (Personbevis), patvirtintas antspaudu ir išdavusio asmens parašu, kuriame nurodomi pilni vaiko bei jo tėvų duomenys - vardas, pavardė, gimimo data, vieta, valstybė, pilietybė, adresas. Išrašo legalizuoti ir versti į lietuvių kalbą nereikia;
 • Kai AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 d. terminui, – paaiškinimas raštu ir, jei įmanoma dokumentai pagrindžiantys p[rašymą išduoti ilgesnio galiojimo AGP.
Visus dokumentus gali pateikti vienas iš vaiko tėvų asmeniškai. Vaiko nuo vienerių metų amžiaus dalyvavimas būtinas.

Asmens grįžimo pažymėjimų išdavimo tvarką reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata