Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2019.01.31 14:34

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau AGP) išduodamas:

  • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • buvimo valstybėje gimusiems vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Prašant išduoti AGP, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis, didžiosiomis raidėmis užpildytas nustatytos formos prašymas (pildomas ambasadoje);
  • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios Pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai, pavardė ir gimimo data;
  • Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas arba užsienio valstybės institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas (legalizuotas ar patvirtintas Apostille). Jei vaikas gimė Švedijoje - Švedijos mokesčių inspekcijos (Skatteverket) išduotas, darbuotojo parašu bei įstaigos antspaudu patvirtintas išrašas iš gyventojų registro, kuriame turi būti nurodyti pilni vaiko ir jo tėvų duomenys. (šved. Personbevis). Šis išrašas turi būti patvirtintas Apostille pas Švedijos notarą tam, kad Lietuvoje būtų galima kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje. Lietuvoje pateikiamas dokumentas taip pat turi būti išverstas į lietuvių kalbą, vertimo tikrumas patvirtintas notaro. Plačiau apie reikalavimus skaitykite čia.

Už AGP išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į ambasadą. Kūdikiai (iki 1 m. amžiaus) atvykti neprivalo. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Dokumentai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės. AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Pateikus visus reikalingus dokumentus, AGP išduodamas tą pačią dieną. Pareiškėjui pageidaujant, dokumentus AGP gauti galima pateikti iš anksto, bet ne anksčiau kaip 3 mėnesius iki planuojamos kelionės, o išrašytas AGP gali būti siunčiamas registruotu paštu (pareiškėjas pateikia voką su atgaliniu adresu bei 88 SEK vertės pašo ženklais, skirtais apmokėti siuntimo registruotu paštu išlaidas).

Naujienlaiškio prenumerata