Garbės konsulai

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2020.09.07 08:51

Ingmar Ingstad
Garbės generalinis konsulas Švedijoje (Malmö)

Adresas Hyregatan 9, Malmö
Pašto adresas P. O. Box 284, 20122 Malmö, SWEDEN
Telefono numeris +46 40 611 5790
Fakso numeris +46 40 611 1916
E. pašto adresas [email protected]

Birgitta Elisabeth Jacobsson Ekblom
Garbės konsulė Švedijoje (Göteborg ir Västra Götaland)

Adresas Änggårdsgatan 29, 413 19 Göteborg, Sweden
Pašto adresas c/o Bok & Bibliotek i Norden AB, 412 94 Göteborg, SWEDEN
Telefono numeris +46 701 616 509
Fakso numeris +46 31 20 91 03
E. pašto adresas [email protected]

Gunnar Karl Johan Lans
Garbės konsulas Švedijoje (Halmstad)

Adresas Huskvarnavägen 80,
554 54 Jönköping
SWEDEN
Telefono numeriai: +46 8 459 04 14, +46 70 513 62 51
E. pašto adresas [email protected]

Ulrik Ivar Lindblad

Garbės konsulas Švedijoje (Linköping)

Adresas c/o Creactive, Teknikringen 7, 583 30 Linköping
Telefono numeris: +46 73 698 34 38
E. pašto adresas [email protected]


Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius;
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą;
  • Reprezentuoti Lietuvą viešuose renginiuose ir susitikimuose;
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija;
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Garbės konsulų nuostatai

Naujienlaiškio prenumerata