ministras.jpg

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

NB8

Sukurta 2014.12.08 / Atnaujinta 2017.05.22 10:23

„Tik kalbėdami vienu balsu būsime geriau išgirsti bei turėsime geresnes galimybes apginti savo interesus ir skleisti savo vertybes“,- Linas Linkevičius, 2016 m. rugpjūčio 25 d., NB8 užsienio reikalų ministrų susitikimas, skirtas paminėti NB8 šalių bendradarbiavimo 25-metį.

Šiaurės – Baltijos šalių aštuonetuko bendradarbiavimas (NB8)

Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetukas (Nordic - Baltic 8, NB8) - neformalus 25 metus veikiantis penkių Šiaurės ir trijų Baltijos valstybių vyriausybių bendradarbiavimo formatas. 1992 m. rugpjūčio 17-18 d. Danijos Bornholmo saloje pasirašytoje Šiaurės šalių Ministrų Pirmininkų deklaracijoje buvo numatyta, kad aštuonios Šiaurės - Baltijos valstybės - Suomija, Švedija, Danija, Norvegija, Islandija, Lietuva, Latvija, Estija - reguliariai bendradarbiaus įvairiose srityse.

Gilėjanti NB8 integracija, narystė JT, ES, NATO, ESBO, Pasaulio Banke ir regioniniuose forumuose sąlygojo glaudesnės koordinacijos poreikį. Aštuonios šalys reguliariai aptaria tarptautinės politikos aktualijas, praktinius bendradarbiavimo klausimus, priima sprendimus dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Kiekvienais metais vyksta NB8 valstybių Ministrų Pirmininkų, Gynybos, Kultūros, Teisingumo, Užsienio reikalų ministrų bei kitų pareigūnų susitikimai, kartu posėdžiauja Parlamentų atstovai (Parlamentų Pirmininkai, Užsienio reikalų komitetai). Taip pat reguliariai susitinka finansų, centrinių bankų, švietimo, žemės ūkio, laivybos, lyčių lygybės ir kitų sričių ekspertai. Susitikimai nėra formalizuoti, bendru sutarimu derinamas jų dažnis, būtinybė ir darbotvarkė. Per metus rengiama apie 50 įvairaus lygmens ir sričių susitikimų.

NB8 šalys rotacijos būdu kiekvienais metais koordinuoja NB8 veiklą (darbotvarkę), rengia ir globoja joje vyksiančius susitikimus. Susitikimų metu priimamos bendros rekomendacijos, susitariama dėl būsimos veiklos.

Baltijos šalims tapus ES ir NATO narėmis iš esmės pasikeitė koordinavimo turinys. 2010 metais Baltijos šalių iniciatyva buvo pasiūlyta suburti neformalią NB8 „išminčių grupę“, skirtą peržiūrėti bendradarbiavimo kryptis, suteikti bendradarbiavimui ateities viziją. Ekspertų grupės vadovais paskirti buvęs Latvijos premjeras V. Birkavs bei buvęs Danijos Gynybos ministras S. Gade. 2010 m. rugpjūčio mėnesį ekspertai pateikė bendradarbiavimo ataskaitą ir 38 rekomendacijas dėl harmoningesnės ir efektyvesnės regiono plėtros. Ministrai patvirtino bendradarbiavimo ataskaitą (Birkavs-Gade report) ir ji tapo NB8 šalių veiklos gairėmis. Kasmet šalys įgyvendina dalį rekomendacijų.

Rekomendacijos apima šias sritis:

  • Užsienio politikos dialogą (bendri politiniai pareiškimai, bendrų kandidatūrų TO kėlimas ir kt.);
  • Diplomatinių atstovybių bendradarbiavimas;
  • Civilinė, kibernetinė sauga (civilinių pajėgų stiprinimas, bendros krizių valdymo pratybos, jūros stebėjimų programos, informaciniai mainai, el. duomenų apsauga ir kt.);
  • Gynybinis bendradarbiavimas (Baltijos ir Šiaurės gynybos institucijų bendradarbiavimas, bendros operacijos, pratybos, mokymai, pajėgumų kūrimas ir pan.)
  • Energetika;
  • NB8 prekės ženklo plėtra (bendri regioniniai renginiai, miestų bendradarbiavimas ir pan.).

Visą ataskaitą galima rasti čia.

2017 metais Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas perkopė ketvirtį amžiaus jubiliejų

2017 metais tęsiamas  jau ketvirtį amžiaus perkopęs Šiaurės ir Baltijos bendradarbiavimas,  prasidėjęs nuo Šiaurės šalių aktyvios paramos Lietuvai, Latvijai ir Estijai įtvirtinant nepriklausomybę bei žengiant euroatlantinės integracijos keliu.

2017 metais  Šiaurės-Baltijos aštuonetuko (Nordic-Baltic 8, NB8) formato koordinavimą perėmė Norvegija. Šiaurės ir Baltijos šalys nusprendė išlaikyti tęstinumą ir  solidariai   teikti prioritetinį dėmesį  aktualiausiam regiono saugumo klausimui, įskaitant energetinį, kibernetinį, informacinį saugumą bei hibridines grėsmes. 2017 metais taip pat bus skiriamas didelis dėmesys Rytų partnerystės politikai ir aukščiausio lygio susitikimui Briuselyje,  Ukrainos, Gruzijos ir kitų Rytų partnerystės šalių ateičiai, bendradarbiavimui tarptautiniuose forumuose, koordinacijai ES institucijose. Šiaurės ir Baltijos šalys taip pat tęsia abipusiškai naudingą bendradarbiavimo dialogą su kitomis šalimis ar regiono partnerėmis - JAV, Didžiąja Britanija, Vyšegrado šalimis (Čekija, Slovakija, Lenkija, Vengrija), Europos Sąjungos ir NATO institucijomis bei Šiaurės ministrų taryba.

Lietuva 2017 metais ypatingą dėmesį NB8 dialoge skiria regioninio saugumo ir Šiaurės bei Baltijos šalių integracijos gilinimo  svarbai,  branduolinės saugos (Astravo AE) iššūkiams ir energetinio saugumo problemoms, Rytų partnerystės projektams, bendradarbiavimui su Gruzija, Moldova ir Baltarusija.

2017 metais tęsiami  NB8 šalių ekspertų ypač svarbūs susitikimai informacinio saugumo ir visuomenės atsparumo propagandai klausimais, kurių metu bus  bendradarbiaujama įgyvendinant bendrus projektus, ginančius nepriklausomos žiniasklaidos vaidmenį priešiškos propagandos akivaizdoje, užtikrinant pagarbą žodžio laisvei ir objektyviai informuojant Baltijos šalyse gyvenančias tautines mažumas apie įvykius Ukrainoje, Europoje ir kitur.

2017 metais tradiciškai vykta daugiašaliai Šiaurės ir Baltijos aštuntuko susitikimai su:  Vyšegrado šalimis - Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir Vengrijos  užsienio reikalų ministrų susitikimas;  su JAV – (EPINE formatas)  susitikimai regiono saugumo ir kibernetinio saugumo klausimais, su JK (Northern Future konferencija) socialinio- ekonominio bendradarbiavimo, mokslo ir inovacijų klausimais.

2017 metais  įvyks virš pusšimčio NB8 susitikimų ir renginių. Planuojami aštuonių Šiaurės ir Baltijos valstybių Užsienio reikalų ministrų, Parlamentų pirmininkų ir Ministrų Pirmininkų susitikimai ir bendri renginiai.

2018 m. NB8 veiklą koordinuos Švedija, o 2019 m. - Islandija. Lietuva koordinuos NB8 2022 m.

Naujienlaiškio prenumerata