linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Tarptautinė Frankofonijos organizacija

Sukurta 2014.01.29 / Atnaujinta 2016.07.14 14:16

Tarptautinė Frankofonijos organizacija (pranc. Organisation Internationale de la Francophonie, toliau – TFO) įsteigta 1970 m. kovo mėnesį, jos būstinė įkurta Paryžiuje (Prancūzija). Pagrindiniai TFO uždaviniai – dialogo tarp įvairių pasaulio tautų ir kultūrų skatinimas, demokratijos plėtojimas, bendradarbiavimo, darnaus vystymo ir solidarumo stiprinimas. Tačiau visų pirma organizacija įkurta prancūzų kalbos ir kultūros puoselėjimo tikslais.

Šiuo metu Tarptautinės Frankofonijos organizacijos veikloje dalyvauja 80 šalių, iš jų 54 yra visateisės narės. Dar 23 šalys dalyvauja stebėtojo statusu ir 3 yra asocijuotos šalys narės.

Daugiau informacijos rasite čia.

Lietuva ir Tarptautinė Frankofonijos organizacija

1999 m. rugsėjo 4 d. Monktone (Kanada) vykusiame Frankofonijos viršūnių susitikime Lietuvai suteiktas stebėtojos statusas Tarptautinėje Frankofonijos organizacijoje. Stebėtojo statusas TFO paprastai suteikiamas šalims, kuriose prancūzų kalba nėra pirmoji ar antroji kalba. Pasinaudodami šiuo statusu, Lietuvos atstovai dalyvauja (be teisės pasisakyti diskusijose) nuolatiniuose Frankofonijos susitikimuose:

  • Valstybių vadovų viršūnių susitikime,
  • Ministrų konferencijoje (sutikus pirmininkaujančiam, gali daryti pranešimus).

2012 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Tarptautinė frankofonijos organizacija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl prancūzų kalbos mokymo Lietuvos diplomatinėje ir valstybės tarnyboje. Pagal šį susitarimą kiekvienais metais Tarptautinė frankofonijos organizacija skiria lėšų Lietuvos diplomatų ir valstybės tarnautojų, dirbančių tarptautinių ryšių srityje, prancūzų kalbos mokymams.

Siekiant tęsti glaudų Lietuvos ir TFO bendradarbiavimą, nuo 2015 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Tarptautinė frankofonijos organizacija (TFO) užmezgė partnerystę, kuria siekiama plėtoti už tarptautinių santykių klausimus atsakingų nacionalinių diplomatų ir valstybės tarnautojų profesinę ir techninę kompetenciją prancūzų kalba. Šios partnerystės pagrindu tapo 2015 m. spalio 10 d. Jerevane pasirašytas Partnerystės memorandumas dėl nacionalinės frankofonijos iniciatyvos (2015-2018 m.). Pagal šį projektą Lietuva įsipareigojo formuoti metinius prancūzų kalbos mokymosi planus ir juos įtraukti į įgyvendinamas valstybės tarnautojų mokymosi programas.

Lietuvos tikslai TFO:

  • Lingvistiniai – kultūriniai tikslai.
    Tarptautinė Frankofonijos organizacija visų pirma yra lingvistinis - kultūrinis forumas. Dalyvavimas Frankofonijos veikloje sukuria palankias sąlygas kultūriniam ir moksliniam bendradarbiavimui, jaunimo mainams, prancūzų kalbos mokymo stiprinimui, pažinčiai su prancūzakalbių šalių kultūromis. Šis bendradarbiavimas atveria galimybes dalyvauti teminiuose seminaruose aktualiomis temomis, užmegzti ryšius su specializuotomis prancūzų kalbą skatinančiomis struktūromis, tokiomis kaip Prancūzijos ENA, regiono šalių administracinės ar diplomatinės mokyklos.
  • Politiniai – ekonominiai tikslai.
    Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas dalyvauti stebėtojo teisėmis TFO išreiškia mūsų šalies prisirišimą prie universalių demokratijos, žmogaus teisių apsaugos principų. Pasaulinė Frankofonijos erdvė atveria Lietuvai naujas galimybes ne tik daugiašalio kultūrinio, bet ir politinio - ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo plotmėje, pasaulio vertybių ir tradicijų pažinimui.

Frankofonijos dienos Lietuvoje

Nuo 2000 m. Lietuvoje kasmet minima tarptautinė Frankofonijos diena (kovo 20-oji). Organizuojami įvairūs renginiai: prancūzų kalbos savaitės ir vakarai mokyklose, Lietuvos moksleivių prancūzų kalbos olimpiados, prancūziškų dainų festivaliai, prancūziško teatro festivaliai, parodos, paskaitos, seminarai ir viktorinos.

Naujienlaiškio prenumerata