Informacija ES piliečiams

Sukurta 2019.01.30 / Atnaujinta 2020.05.21 14:47

2020 m. vasario 1d., Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos ir įsigaliojo Išstojimo susitarime numatytas pereinamasis laikotarpis. Šis laikotarpis, skirtas Europos Sąjungai ir Jungtinei Karalystei susitarti dėl naujų ateities santykių, kartu užtikrina, kad piliečių teisės ir toliau bus apsaugotos.

Remiantis Jungtinės Karalystės Išstojimo iš Europos Sąjungos susitarimu

Europos Sąjungos piliečiai, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (2020 m. gruodžio 31 d.) nuolat ir teisėtai gyveno Jungtinėje Karalystėje 5 metus ir ilgiau, galės kreiptis dėl neterminuoto leidimo pasilikti, įgydami Jungtinės Karalystės nuolatinio gyventojo statusą (angl. settled status).

Europos Sąjungos piliečiai, kurie atvyks į Jungtinę Karalystę iki 2020 m. gruodžio 31 d., tačiau nebus teisėtai pragyvenę 5 metų, galės pateikti prašymą dėl laikino leidimo gyventi (angl. temporary status) ir pasilikti Jungtinėje Karalystėje tol, kol pasieks 5 metų ribą; tada jie galės pateikti prašymą dėl nuolatinio gyventojo statuso.

Šeimos nariai, kurie iki 2020 m. gruodžio 31 d. gyvens arba prisijungs prie Europos Sąjungos piliečių Jungtinėje Karalystėje, taip pat galės pateikti prašymą nuolatinio gyventojo statusui gauti, paprastai po 5 metų gyvenimo Jungtinėje Karalystėje.

Artimiausi šeimos nariai (sutuoktiniai, partneriai, išlaikomi vaikai ir anūkai, išlaikomi tėvai ir seneliai) galės prisijungti prie Europos Sąjungos piliečių ir po Jungtinės Karalystės išstojimo, jeigu jų santykiai egzistavo 2020 m. gruodžio 31 d.

Prašymą dėl JK nuolatinio gyventojo statuso suteikimo bus galima pateikti internetu.

Numatomas malonės laikotarpis (angl. grace period) – tai laikotarpis, skirtas pateikti dokumentams Jungtinės Karalystės nuolatinio gyventojo statusui įgyti pateikti, – 6 mėn. po pereinamojo laikotarpio pabaigos asmenims, kurie tuo metu gyvena Jungtinėje Karalystėje, ir 3 mėn. tiems, kurie prisijungs vėliau kaip šeimos nariai. Šiuo metu, nepratęsiant pereinamojo laikotarpio, malonės laikotarpis  truks nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

Jei paraiška bus atmesta, Europos Sąjungos piliečiai turės galimybę teikti paraišką dar kartą. Tai, kad paraiška atmesta, neturės pasekmių jų galimybėms likti Jungtinėje Karalystėje iki malonės laikotarpio pabaigos.

Svarbu: tie Europos Sąjungos piliečiai, kurie jau turi neterminuotą leidimą gyventi Jungtinėje Karalystėje, turės jį pasikeisti į naują Jungtinės Karalystės nuolatinio gyventojo statusą patvirtinantį dokumentą. Šis pakeitimas bus atliekamas nemokamai, prašymą reikės pateikti internetu. 

Europos Sąjungos piliečiai, turintys nuolatinio gyventojo statusą arba laikiną leidimą gyventi, galės ir toliau naudotis Europos Sąjungos teise garantuojamomis piliečių teisėmis (pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, pensijomis, socialinėmis pašalpomis ir kt.)

 

Aktuali Europos Komisijos parengta informacija:

Informaciniai video:

Aktuali Jungtinės Karalystės institucijų parengta informacija:

Jeigu pageidaujate gauti naujienas dėl Europos Sąjungos piliečių statuso Jungtinėje Karalystėje, užsiregistruokite Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerijos svetainėje.