Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Archyvas »
Užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms Įkelta2018.05.21

Skelbiamas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriuje (A lygis, 12 kategorija).

Pareigybės paskirtis. Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento (toliau – departamentas) Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti teisės aktų projektų rengime, teikti išvadas dėl kitų Ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, teikti išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, taip pat spręsti teisinius klausimus, susijusius su Užsienio reikalų ministerijos (toliau – ministerija) ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų (toliau – diplomatinės atstovybės) administracine ir ūkine veikla.

Atranka iš delegavimo rezervo į ES rinkimų stebėjimo misiją Zimbabvėje Įkelta2018.05.18

Skelbiama keturių ilgalaikių ir keturių trumpalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Zimbabvėje. Europos Komisija numato išsiųsti 44 ilgalaikius ir 44 trumpalaikius stebėtojus.

Atranka iš delegavimo rezervo į įvairias pareigybes Jungtinių tautų misijose Įkelta2018.05.14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punktu, skelbiama pretendentų atranka iš delegavimo rezervo į įvairias laisvas deleguotų nacionalinių ekspertų, pareigūnų, pareigybes Jungtinių Tautų misijose.

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti URM Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento Tarptautinių misijų ir konfliktų prevencijos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą tarnybos sutartį Įkelta2018.05.14

Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento Tarptautinių misijų ir konfliktų prevencijos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 13) reikalinga kuruoti konfliktų, konfliktų prevencijos, tarpininkavimo, taikos atkūrimo po konfliktų, tarptautinių misijų ir operacijų klausimus;  koordinuoti Jungtinių Tautų taikos palaikymo klausimus.  

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Teisės ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.05.14

Konsulinio departamento Teisės ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo  skyriaus antrojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 12) reikalinga Užsienio reikalų ministerijos konsulinės teisės ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo politikos įgyvendinimui bei Konsulinės teisės ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyriaus nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymui. 

Atranka iš delegavimo rezervo į ES rinkimų stebėjimo misiją Malyje Įkelta2018.05.09

Skelbiama trijų ilgalaikių ir trijų trumpalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Malyje. Europos Komisija numato išsiųsti 20 ilgalaikių ir 30 trumpalaikių stebėtojų.

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento Piliečių aptarnavimo skyriaus piliečių aptarnavimo specialistų rezervą Įkelta2018.05.08

Skelbiama atranka į Administracinio departamento Piliečių aptarnavimo skyriaus piliečių aptarnavimo specialistų (A2 lygis) rezervą.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti nacionalines (D) vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje paslaugoms Ukrainoje teikti Įkelta2018.05.02

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti nacionalines (D) vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje paslaugoms Ukrainoje teikti.

Kvietimas dalyvauti atrankoje.

Paraiškų pateikimo terminas – 2018 m. gegužės 17 d.

 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania invites to submit applications in selection of external service providers accepting national (D) visa applications submitted in Ukraine.

ESP tender - Ukraine.

Deadline for the submission of applications – May 17, 2018.

Atranka iš delegavimo rezervo į ES rinkimų stebėjimo misiją Pakistane Įkelta2018.04.30

Skelbiama keturių ilgalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Pakistane. Europos Komisija numato išsiųsti 60 ilgalaikių stebėtojų.

Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje kviečia atlikti praktiką/stažuotę Įkelta2018.04.11

Lietuvos ambasada Madride kviečia studentus, baigusius ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, nuo gegužės-birželio mėn. atlikti praktiką/stažuotę ambasadoje. Praktikos metu susipažinsite su LR ambasados Ispanijos Karalystėje veikla bei prisidėsite prie ambasados politikos, ekonomikos, konsulinio skyriaus darbo ir įvairių renginių organizavimo.

Lietuvos Respublikos Konsulatas Valensijoje kviečia atlikti praktiką Įkelta2018.03.06

Kviečiame atlikti praktiką Lietuvos Respublikos konsulate Valensijoje, kurios metu bus susipažįstama su vykdomomis konsulato funkcijomis bei prisidedama prie konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams.

Lietuvos Respublikos ambasada Izraelio Valstybėje kviečia atlikti praktiką/stažuotę Įkelta2018.02.27

Lietuvos Respublikos ambasada Izraelio Valstybėje kviečia Lietuvos Respublikos piliečius, baigusius  ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, 2018 m. vasarą atlikti praktiką/stažuotę. Praktikos metu susipažinsite su LR ambasados Izraelio Valstybėje veikla, dvišaliais santykiais bei prisidėsite prie ambasados konsulinio skyriaus darbo ir įvairių renginių organizavimo. Jos metu suteikiama galimybė pasisemti praktinių žinių, reikalingų darbui tarptautinių santykių srityje bei pagilinti žinias apie Izraelį ir Artimųjų Rytų regioną. 

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlanduose kviečia atlikti praktiką/stažuotę Įkelta2018.02.06

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlanduose kviečia Lietuvos Respublikos piliečius, baigusius  ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, atlikti praktiką/stažuotę. Praktikos metu susipažinsite su LR ambasados Nyderlanduose bei Hagoje esančių Tarptautinių organizacijų veikla, dvišaliais santykiais bei prisidėsite prie ambasados konsulinio skyriaus darbo ir įvairių renginių organizavimo.

Teisės aktai, reglamentuojantys atrankas iš delegavimo rezervo Įkelta2017.07.03

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.981F27E01089/GyxKvdWpUQ.

Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b701f620b0bf11e6b844f0f29024f5ac.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata