Kontaktai Spausdinti
Apaštalinė nunciatūra (Šventojo Sosto ambasada)
Kovo 13 - Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo diena (2013)

Kanceliarija

Adresas

Kosciuškos g. 28, LT- 01100 Vilnius

El. paštas

[email protected]

Telefono numeris

+370 5 212 34 46, +370 5 212 36 96

Faksas

+370 5 212 42 28

Darbo laikas

09:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 (Pirm. - Penkt.), 10:00 - 12:00 (Šešt.)

Atstovybės darbuotojai

J. E. Arkivyskupas  Pedro LOPEZ QUINTANA
Paskyrimas:  2014-04-16
Apaštalinis nuncijus
Monsinjoras  Matthew AMPONSAH-SAAMOA
Patarėjas

Naujienlaiškio prenumerata