Prekybos apsaugos priemonės

Sukurta 2014.01.28 / Atnaujinta 2017.06.07 14:24

Prekybos apsaugos priemonės iš trečiųjų valstybių į ES importuojamiems produktams taikomos vadovaujantis Pasaulio prekybos organizacijos nustatytomis taisyklėmis ir gali būti antidempingo, antisubsidijų ir protekcinės.

Prekybos apsaugos tyrimai pradedami gavus pramonės atstovų skundą arba tyrimą atliekančios institucijos (Europos Komisijos) iniciatyva. Didžiąja dauguma atvejų tyrimai pradedami pagal ES gamintojų ar juos jungiančių asocijuotų verslo struktūrų pateiktus skundus. Skundo pateikėjai turi atstovauti reikšmingai ES gamintojų daliai.

Antidempingo

Dempingas pasireiškia, kada trečiųjų (ne ES) valstybių gamintojai parduoda prekes į Europos Sąjungą (ES) mažesnėmis kainomis negu vidaus rinkoje arba mažesnėmis už gamybos sąnaudas kainomis.

Jei Europos Komisija, atlikusi tyrimą, nustato dempingą, ji gali ištaisyti ES gamintojams dempingo daromą žalą įvesdama antidempingo priemones.

Dažniausiai šios priemonės yra antidempingo muitai, kurie nustatomi importuojamam iš atitinkamos šalies produktui. Laikinosios antidempingo priemonės gali būti taikomos iki 6 mėnesių, o jei ES Taryba nusprendžia patvirtinti galutines priemones - dar 5 metus.

Antisubsidijų/kompensacinės

Subsidijavimas pasireiškia, kai trečiosios valstybės teikia finansinę paramą savoms bendrovėms gaminant arba eksportuojant prekes.

Atlikusi tyrimą, Europos Komisija gali neutralizuoti subsidijų, iškreipiančių padėtį ES rinkoje ir darančių žalą ES bendrovėms poveikį, nustatydama subsidijuojamiems produktams importo muitus. Laikinosios antisubsidijų priemonės gali būti taikomos iki 4 mėnesių, o jei ES Taryba nusprendžia patvirtinti galutines priemones - dar 5 metus.

Apsaugos/protekcinės

Skirtingai nuo antidempingo ir antisubsidijų, apsaugos priemonės neskirtos spręsti nesąžiningos prekybos atvejų. Jos yra susijusios su produktų importu, kuris išauga taip staigiai ir smarkiai, kad pagrįstai negalima tikėtis, jog ES gamintojai prisitaikys prie pasikeitusios prekybos situacijos. Tokiais atvejais Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ir ES taisyklės leidžia taikyti trumpalaikes priemones (paprastai – muitai), skirtas reguliuoti importą, taip ES įmonėms suteikiant laiko prisitaikyti prie nenumatytų pokyčių.

Apsaugos priemonės paprastai taikomos atskirų produktų importui iš visų ne ES valstybių. Laikinosios apsaugos priemonės gali trukti iki 200 dienų, galutinės priemonės – iki 4 metų. Jei priemonė taikoma ilgiau negu 3 metus, jos turi būti peržiūrimos laikotarpio viduryje ir gali būti pratęstos iki 8 metų.

ES prekybos apsaugos priemonių aktualijos

Plačiau skaitykite: http://ec.europa.eu

Naujienlaiškio prenumerata